Sơn mịn ngoại thất 6kg

Liên hệ

  • Loại sơn: Mịn
  • Thành phần chính: Nhựa Acrylic, Titan dioxit, tinh màu, phụ gia (không chứa chì, thủy ngân và kim loại nặng)
  • Màu sắc: Theo bảng màu có thêm màu trắng
  • Độ phủ tùy theo bề mặt: 10 – 12m2/lít/lớp
  • Thời gian khô: Khô bề mặt ≤90 phút, khô hoàn toàn ≤3h.