Sơn nội thất cao cấp mịn 24kg

Liên hệ

– Loại sơn: Siêu Mịn
– Độ phủ tuỳ theo bề mặt: 12-14m2 /lít /lớp.
– Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Lớp 1 pha loãng với nước sạch tỷ lệ 5%. Lớp 2 pha loãng với nước sạch tỷ lệ 3%.
– Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút ở nhiệt độ 30ºC, sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.