Sơn nội thất cao cấp siêu bóng

Liên hệ

  • Nhựa Acrylic 100%, bột khoáng, các chất phụ gia khác và nước.
  • Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) rất thấp < 10 mg/kg, đáp ứng yêu cầu an toàn về môi trường.
  • Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân, và các kim loại nặng.