Sơn nội thất cao cấp siêu trắng 24kg

Liên hệ

– Loại sơn: Mịn
– Màu Sắc: Siêu trắng.
– Độ phủ tuỳ theo bề mặt: 10-12m2 /lít /lớp.
– Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Lớp 1 pha loãng với nước sạch tỷ lệ 5%. Lớp 2 pha loãng với nước sạch tỷ lệ 3%.
– Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút ở nhiệt độ 30ºC, sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.