Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 6kg

Liên hệ

– Nước, bột khoáng, chất bền màu không chứa chì và nhựa gốc Acrylic.

– Độ phủ lý thuyết: 10-14 m2/lít/lớp