Sơn nội thất cao cấp siêu bóng 5kg

Liên hệ

– Chịu chùi rửa tối đa.
– Chống lại sự phát triển của rêu, nấm mốc.
– Có độ liên kết tốt trên nhiều chất liệu.
– Kháng kiềm, kháng nước tốt.
– Hệ màu sắc phong phú.
– Thời gian khô ở t° (25  – 35°C):
+ Khô bề mặt sau 1 giờ.
+ Khô hoàn toàn sau 5 giờ.
– Định mức tiêu hao: 11 – 12 m2/ lít/ lớp.